§1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy pod adresem www.briso-design.pl jest własnością firmy – Briso Miłosz Brüske – Grabianowo 13 – 63-840 Krobia – NIP: 696-187-77-30 – E-mail biuro@briso-design.pl – Tel: 697 804 164 2. Każda osoba kupująca w naszym sklepie akceptuje jego regulamin §2 Zamówienia 1. Zamówienia można składać 7 dni w tygodni przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem: – strony internetowej www.briso-design.pl – adres e-mail biuro@briso-design.pl – telefonicznie na numer 697804164 2. Warunkiem koniecznym do przyjęcia zamówienia jest podanie numeru telefonu i(lub) adres e-mail oraz danych niezbędnych do wykonania zamówienia (adres etc.) §3 Zamówienia indywidualne 1. Cena produktu wykonanego na zamówienie jest uzależniona od wielkości, rodzaju wzoru oraz koloru wykończenia i jest ona ustalana dla każdego zamówienia indywidualnie. 2. W przypadku zamówienia indywidualnego wymagana jest zapłata z góry 3. Zamówienie jest realizowane dopiero po zaksięgowaniu wpłaty. 4. Klient zlecając wykonanie zaproponowanego przez niego wzoru produktu jednocześnie oświadcza, że nie narusza tym jakichkolwiek praw osób trzecich dotyczących tego wzoru i ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone w związku z wykonaniem zamówienia przez Wykonawcę, z której to odpowiedzialności Wykonawca jest zwolniony. §4 Płatnosci 1. Ceny podane w sklepie są cenami brutto(zawierają podatek VAT) i są wyrażone w polskich złotych. 2. Do każdego Zamówienia dołączany jest dowód zakupu.Dokument ten stanowi podstawę złożenia ewentualnej reklamacji. 3. Wybór rodzaju płatnośći dokonuje sie podczas składania zamówienia 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produków 5. Zamówienie złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie bedą realizowane na zasadach które obowiązywały w momencie złożenia zamówienia. §5 Wysyłka 1. Wybór sposobu wysyłki jest dokonywany przez kupującego podczas składania zamówienia 2. Koszty wysyłki są naliczone zgodnie z aktualnymi cennikami i są zależne od wagi i rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach podczas składnia zamówienia. 3. Koszty dostawy ponośi kupujący §6 Odstąpienie od umowy 1. Klient ma możliwość zwrócenia zakupionego towaru, bez podania przyczyn, w ciągu 10 dni od daty dostarczenia zakupionego produktu. 2. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia zwrotu jest wysłanie maila na adres biuro@briso-design.pl z danymi zamówienia oraz opisem produktu 3. Zwrotowi nie podlegają produkty uszkodzone oraz produkty wykonane na indywidualne zamówienie 4. Koszt przesyłki zawierającej zwracany towar ponosi klient.Przesyłki wysłane na koszt sprzedawcy nie będą przyjmowane. 5. Pieniądze za dokonany zwrot będą przelewane na wskazane przez klienta konto w ciągu 30 dni od daty otrzymania zwróconego produktu §7 Postanowienia końcowe 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie Sklepu. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.). 3 Regulamin obowiązuje od dnia 1.12.2014 K
Aktualizowanie…
Twój koszyk aktualnie jest pusty.